Produksjonsdyr

Tjenester for større dyr som hest, ku og øvrige produksjonsdyr

Vi kjører ut på gårder hver dag for å se på ulike produksjonsdyr. Da er det alt fra storfe, gris, småfe og hest. Det kan være alt fra sykebesøk til vaksinering, kastrering, inseminering og drektighetsundersøkelser.

Arbeidsoppgavene er mange og ulike fra dag til dag. Vi kjører hovedsakelig her på Inderøy og noe i Mosvik. Til sammen er det rundt 40-50 gårder i vårt vaktdistrikt.

Veterinærhjelp hos produksjonsdyr
RkMNERHg
Hvit logo

Inderøy Dyreklinikk AS

Kontakt oss:

E-post: post@dyrlegene.com
Telefon: 74 15 31 00

Følg oss: